หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
   
 


 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
สถิติจำนวนรายที่ชำระภาษีในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562) ปีงบประมาณ 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ประจำปี 2561 - 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานรับ - จ่ายเงินสดการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
การจัดทำแผนรายงานแสดงผลงาน การปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ 2562 - 2564) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2      3