หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
   
 
 


นายจิรศักดิ์ เจริญศิลป์
นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง
 


นางสาวสุภาวดี อินทร์กุ๋ย
รองนายกเทศมนตรี


นายเฉลียว ปานไม้
รองนายกเทศมนตรี
 


นางสมนิภา เทียนงาม
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง


-ว่าง-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี