ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บางหลวง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 1 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256383,48082,449107,738937--------274,604
256250,196165,53292,516105,547159,263132,006126,849147,045127,86658,79862,08464,2511,291,953
256146,97234,78967,02949,24364,61567,40352,57247,62134,30144,99280,221151,104740,862
ยอดยกมาตั้งแต่ 3 ส.ค. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,096,019
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,403,438
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี