ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บางหลวง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 18 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256250,196165,53292,516105,547159,263132,006126,849147,045127,86633,921--1,140,741
256146,97234,78967,02949,24364,61567,40352,57247,62134,30144,99280,221151,104740,862
256015,20422,81941,06043,73750,84250,13653,74145,40544,44039,36236,02048,262491,028
ยอดยกมาตั้งแต่ 3 ส.ค. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2559   604,991
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,977,622
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี