หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
   
 
 


นายจารึก เสวกวิหารี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางหลวง
 


นายสมพงษ์ ดีบาง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางหลวง


ส.ต.ท.สนั่น สิริบำเพ็ญทาน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางหลวง
 
 


นายสมศักดิ์ เกตุจิ๋ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายอนันต์ เกิดบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


- ว่าง -
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสุชาติ อ่อนอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสาวพนาวรรณ เกิดบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประกอบ บุญธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2