หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  
 

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (สำหรับคนรับเข้าบัญชีธนาคาร)
ด้วยกรมบัญชีกลางร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของ
กรมบัญชีกลาง
ดังนั้น กรมบัญชีกลาง จะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบัญชีผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยความพิการ แทนเทศบาลตำบลบางหลวง เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
*** กำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น ***
หมายเหตุ : หากผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ไม่ได้รับการโอนเงิน กรุณาติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง โทร 056-405198 ต่อ 202
เพื่อตรวจสอบข้อมูล และโอนเงินตกเบิกให้ในเดือนถัดไปโดยกรมบัญชีกลาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2563 เวลา 14.34 น. โดย คุณ ปิยบุตร อยู่คง

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
084-777-7027
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10