หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   28 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง มาตรการกลไกการให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน   28 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561   17 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่องนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม   17 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   17 พ.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   17 พ.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562   16 พ.ค. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ชุมชนร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชัน   1 พ.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชันของเทศบาลตำบลบางหลวง พ.ศ. 2562   30 เม.ย. 2562 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17