หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   TOR เพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านกรุณา ซอย1   24 ก.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   TOR โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษตริย์และพระบรมศานุวงศ์ 2562   19 ก.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   TOR จัดจ้างต่ออายุการใช้งาน ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดชัยนาท   2 ก.ย. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนทีั1/2562 ปีงบประมาณ2562   18 ก.ค. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   TOR จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2562   28 มิ.ย. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   TOR ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2562   28 มิ.ย. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   TOR ซ่อมแซมแอร์รถยนต์   28 มิ.ย. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   TOR จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด   28 มิ.ย. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   TOR จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2562   28 มิ.ย. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   TOR ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางหลวง   28 มิ.ย. 2562 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7