หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางหลวง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหลวง [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 82  
 
  (1)  
 
 
 
 
สายตรงนายก
084-777-7027
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10