หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
   
 
 
 


   

ถนนลาดยางสายสิงห์บุรี - ชัยนาท เชื่อมระหว่างเทศบาลตำบลบางหลวงกับอบต.สรรพยา , อบต.โพนางดำตกและอำเภอสรรพยาระยะทางยาวประมาณ 6 กิโลเมตร (กรมทางหลวง)

ถนนลาดยางสายคลองมหาราช เชื่อมระหว่างเทศบาลตำบลบางหลวงกับเทศบาลตำบลตลุก ระยะทางยาวประมาณ 5 กิโลเมตร (กรมทางหลวง)

ถนนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต และถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
 
 


 
 


  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 1 สาย
 
บึง,หนองและอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง
 
แม่น้ำ จำนวน 1 สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง