หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวฐาปนี บุญธรรม
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบางหลวง
โทร : 0-5640-5198 ต่อ 205
นางสาวฐาปนี บุญธรรม
รองปลัดเทศบาลตำบลบางหลวง
โทร : 0-5640-5198 ต่อ 205
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวขวัญเรือน สอนหมวก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0-5640-5198 ต่อ 202
นางสาวรุจิรา ทองคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0-5640-5198 ต่อ 211
นายปิยบุตร อยู่คง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-5640-5198 ต่อ 210