หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
   
 
 
 


   

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,358 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 7 หมู่
 
 


 จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ 2,358 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 24 ตู้

โทรศัพท์บ้าน จำนวน 356 แห่ง

ประชาชนภายในเขตเทศบาล สามารถรับการบริการได้จาก ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขา อำเภอสรรพยา
 
 


         

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 คัน

อุตสาหกรรมครัวเรือน จำนวน 2 คัน

ธนาคารหมู่บ้าน จำนวน 1 คัน
 
 


         

รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน